Офіційні правила акції "Подвійна вигода"

Додаток №1

До Розпорядження ТОВ «ІМК»

№5 від 01.10.2019р

«Про затвердження офіційних правил 

проведення рекламної акції

Офіційні правила та умови проведення рекламної акції “Подвійна вигода” (далі – «Правила» та «Акція» відповідно)

ВИЗНАЧЕННЯ:

Організатор – Товариство з обмеженою відповідальністю «ІМК», код ЄДРПОУ: 32771630, з місцезнаходженням: м. Київ, пр-т Павла Тичини 2, 02098.

Партнер – ТОВ «лайфселл», код ЄДРПОУ: 22859846, місцезнаходження:  03110, м. Київ, вул. Солом’янська, буд. 11, літера «А» (надалі – lifecell).

Учасник Акції – фізична особа-потенційний користувач послуг доступу до Інтернету та мобільного зв’язку.

Заохочення Акції – спеціальні тарифні плани., що враховують знижки на послуги Організатора та Партнера акції у порівнянні з аналогічними за набором включених послуг у разі придбання окремо.

1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ.

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ІМК» (ТМ «Boryspil.Net»), код ЄДРПОУ: 32771630, з місцезнаходженням: м. Київ, пр-т Павла Тичини 2, 02098.

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ.

2.1. Участь в Акції мають право брати фізичні особи – громадяни України, резиденти, яким станом на момент замовлення послуг за цією акцією виповнилося 18 років, і які фактично проживають у м. Бориспіль Київської обл, та наступних населених пунктах:

2.1.1. Бориспільського району Київської області:

с. Вороньків; с. Головурів; с. Глибоке, с. Іванків; с. Проліски; с. Нестерівка, с. Старе;

2.1.2. Баришівського району Київської області: смт. Баришівка;

2. 1.3. Вишгородського району Київської області: м. Вишгород, с. Демидів, с. Лютіж;

2.1.4. Макарівського  району Київської області: с. Копіївка, с. Червона Слобода; (далі -Потенційні Учасники Акції можуть стати Учасниками Акції за умови виконання ними умов участі в Акції, що передбачені в розділі 4 цих Правил (далі – Учасник Акції/Учасники Акції).

3. ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ.

3.1. Акція триває з “01” листопада 2019 року по “31” січня 2021 року включно (далі – Період проведення Акції).

4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ.

4.1. Для участі в Акції, а саме отримання послуг мобільного зв’язку, мобільного Інтернету та домашнього Інтернету на спеціальних умовах згідно тарифних планів Хіт, Супер Хіт та Мега Хіт, необхідно отримати стартовий пакет lifecell в офісі Організатора за адресою: Boryspil.Net, вул. Київський хлях 79, 3-поверх м. Бориспіль, Київська обл. та поповнити особистий рахунок на суму однієї місячної абонентської плати/ вартості пакета послуг у вибраному тарифному плані. Оплата за користування домашнім Інтернетом здійснюється Абонентом на розрахунковий рахунок Організатора, за користування мобільним зв’язком – на розрахунковий рахунок Партнера, у наступному співвідношенні:

Хіт – 112 грн на рахунок Організатора, 88 грн на рахунок Партнера

Супер Хіт –  133,75 грн на рахунок Організатора, 116,25 грн на рахунок Партнера

Мега Хіт – 177,50 грн на рахунок Організатора, 122,50 грн на рахунок Партнера

4.2. Учасник акції має поповнювати власний особовий рахунок не пізніше 1-го календарного числа місяця, який передує розрахунковому (авансова оплата), для внесення попереднього платежу шляхом перерахування місячної абонентської плати/ вартості пакета послуг  згідно обраного тарифного плану на рахунки Організатора та Партнера окремо.

У разі невиконання цієї умови , або часткового виконання (поповнення тільки одного з рахунків: або Партнера, або Організатора), Організатор має право перевести учасника акції на інший тарифний план, що ідентичний або близький за набором послуг тарифний план Партнера та Організатора акції через 10 робочих днів від першого дня неотримання поповнення коштів на відповідні рахунки Організатора і Партнера акції.

4.3. Дана Акційна пропозиція діє обмежений час до закінчення терміну проведення акції, який зазначено в п. 3.1. Правил.

4.4. Вартість набору послуг, визначених тарифними планами Хіт, Супер Хіт та Мега Хіт, може змінюватись в залежності від цінової політики Організатора, Партнера, економічної ситуації, зміни податкової політики держави та інших чинників.

4.5. Про зміну вартості послуг, визначених тарифними Хіт, Супер Хіт та Мега Хіт, Організатор повідомляє на своєму офіційному сайті boryspil.net, на e-mail учасника акції, вказаний при реєстрації, та/або sms-повідомленням на відповідний номер lifecell, який видається в рамках даної рекламної Акції, не пізніше, ніж за 10 (десять) робочих днів до початку дії нових тарифів.

4.6. Підключення домашнього Інтернету відбувається за наявності технічної можливості.

4.7. В залежності від результатів технічної експертизи з можливості підключення домашнього Інтернету в приватному секторі може бути платним. Остаточна вартість підключення визначається після проведення технічної експертизи і оплачується учасником акції додатково шляхом перерахування коштів на рахунок Організатора.

4.8. Учасник акції може змінювати свій тарифний план за своїм бажанням на інший в рамках тарифних планів цієї акції (Хіт, Супер Хіт, Мега Хіт) в будь-який час, надіславши заявку на зміну тарифного плану не менше ніж за 3 (три) робочі дні до бажаної дати переходу на новий тариф. Відповідна заявка може бути оформлена по телефонам Організатора: +38(04595) 6-71-41; +38 (095) 222-71-41; +38 (093) 506-18-18;+38 (096) 141-71-41; +38 (050) 357-85-34 (цілодобово) або в особистому кабінеті Організатора, доступ до якого надається при реєстрації участі в акції.

4.9. Надання можливості нетаріфікованого (необмеженого) спілкування Viber, Messenger, Telegram, Whats App в мережі Партнера можливе за умови встановлення відповідних офіційних мобільних додатків на телефон Учасника акції. Послуга на зазначених умовах надається в межах України.

4.10. Терміни та умови даної акції можуть бути змінені, про що Організатор інформує Учасника акції шляхом публікації на своєму офіційному сайті boryspil.net, направлення відповідного повідомлення на e-mail учасника акції, вказаний при реєстрації, та/або sms-повідомленням на відповідний номер lifecell, який видається в рамках даної рекламної Акції, не пізніше, ніж за 10 (десять) робочих днів до початку дії нових умов.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА АКЦІЇ

5.1. Права Учасника Акції:

5.1.1. Взяти участь в Акції в порядку, визначеному даними Правилами.

5.1.2. Отримати інформацію про зміни Правил, в передбаченому Правилами порядку.

5.2. Обов‘язки Учасника Акції.

5.2.1. Ознайомитися з Правилами.

5.2.2. Виконати умови Акції відповідно до даних Правил Акції.

6. ПРАВА ТА ОБОВ‘ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА ТА ПАРТНЕРА АКЦІЇ.

6.1. Права та обов’язки Організатора:

6.1.1. Організатор залишає за собою право змінити Період проведення та інші умови Акції. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор повідомляє про них в порядку, передбаченому цими Правилами.

7. СПОСОБИ ТА ПОРЯДКИ ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ПРО УМОВИ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ.

7.1. Інформація щодо проведення Акції, в тому числі зміни умов проведення Акції, та Офіційні правила Акції розміщуються на офіційному сайті Організатора boryspil.net. Інформація щодо тарифних планів lifecell розміщується також та на сайті Партнера www.lifecell.ua

8. СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ПРО ЗМІНУ ПЕРІОДУ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ.

8.1. У разі зміни періоду проведення Акції, повідомлення про це буде розміщено на офіційному сайті Організатора boryspil.net.

9. ІНШІ УМОВИ.

9.1. Рішення Організатора з усіх питань, що пов‘язані з проведенням Акції, є остаточними та перегляду не підлягають.

9.2. Організатор залишає за собою право розміщувати додаткову інформацію щодо Акції в будь-який доступний спосіб.

9.3. Учасник Акції, беручи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з Офіційними правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними та зобов'язується дотримуватися і виконувати їх.

9.4. Офіційні правила Акції (включаючи зміни та/або доповнення до них), що розміщені на на офіційному сайті Організатора boryspil.net  є єдиним документом, в якому визначені умови проведення Акції.

9.5. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил, та/або питань, не врегульованих Правилами, остаточне рішення про таке тлумачення та/або роз’яснення приймається безпосередньо та виключно Організатором Акції. При цьому таке рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню. 

10. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ.

10.1. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує Організатору та Партнеру надання своєї згоди як Учасника Акції на обробку та безкоштовне використання наданих ним персональних даних, а саме: ім'я, прізвище, по батькові, номер телефону, поштову адресу, адресу електронної пошти, а також інші передбачені цими Правилами данні, обробка яких не заборонена законом, в тому числі, але не виключно, на передачу персональних даних Організатором третій особі з метою реалізації можливості здійснення обробки персональних даних у інших випадках. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання Організатором Акції наданої інформації, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, що не порушує чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безоплатне використання імені, прізвища, зображення Учасника Акції, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, на право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Згода, надана відповідно до цих Правил є належним чином оформленою згодою, в тому числі у розумінні ст.296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України “Про захист персональних даних”. Згода Учасника Акції на будь-яке правомірне використання інформації щодо нього, яка надана відповідно до цих Правил є остаточною та не потребує отримання додаткових підтверджень, заяв тощо та/або укладання будь-яких договорів (угод), та/або виконання будь-яких інших дій.

10.2. Кожен Учасник Акції погоджується з тим, що надані ним персональні дані, отримані відповідно до цих Правил, обробляються Організатором та/або Партнером виключно з метою проведення Акції, в тому числі з метою виконання вимог чинного законодавства щодо податкового та бухгалтерського обліку. Персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання і протягом Періоду проведення Акції. Персональні дані Учасників Акції будуть зберігатися протягом терміну, передбаченого законодавством України, в тому числі для виконання цих Правил та не підлягають поширенню третім особам, після чого вони будуть знищені у зв'язку із закінченням строку зберігання персональних даних.

10.3. Обробка персональних даних, отриманих відповідно до цих Правил, може здійснюватися Організатором та/або Виконавцем та Партнером самостійно або може бути передана іншим особам на підставі відповідного договору з умовою збереження конфіденційності згідно з вимогами чинного законодавства.

11. ОБМЕЖЕННЯ.

11.1. Організатор та Партнер Акції не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві та інших непідвладних контролю з боку Організатора та Партнера обставин. Факт дії таких обставин має бути підтверджений відповідним документом Торгово-промислової палати України чи іншого компетентного органу.